REP OFFICE

Representative Office

NQ MEDICAL CORP.

219 Nam Hoa, Phuoc Long A, Quan 9, Tp. Ho Chi Minh

Hotline: 0911 202 911
Phone: 028 3728 2768
Email: aed@nqmedical.asia

Working Hours

Mở cửa ngày hôm nay 08:30 – 17:00

Mở cửa ngày hôm nay 08:30 – 17:00

Certified Warranty Center – Trung tâm bảo hành chính hãng

Your inquiry for technical support
Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo chính hãng và nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ kỹ thuật về AED, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu về kiểm tra thiết bị toàn diện, bảo hành, nhận định lỗi, thay thế phụ kiện, thay thế theo chế độ bảo hành chính hãng…

Trung tâm Bảo hành

219 Nam Hoa, Phuoc Long A, Quan 9, Ho Chi Minh City

Technical Service Line: 0931 254 147